İhracat Nasıl Yapılır

Posted: December 29, 2012 in Devlet İşleri
Tags: ,

untitled

İhracat kısaca ülkemizde ürettiğimiz malı ülke dışına satmak demektir.  İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ihracat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne ve İhracatçılar Birliği’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

 

  • İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için)

  • Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için)

  • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için)

  • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için)

  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde)

  • Yetkililerin kimlik sureti

 

Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ihracatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde diğer işlemler de (fatura düzenlenmesi, fatura bedeline göre belirlenen İhracatçılar Birliği ücretinin ödenmesi, dolaşım belgesinin hazırlanması, vb.) gerçekleştirilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s